කාමෙල් දෙවමතාවගේ දෙවස්ථානයේ වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

වසර 175 සපිරෙන කාමෙල් දෙවමතාවගේ දෙවස්ථානයේ 175 ජුබිලිය නිමිති කරගනිමින් දෙස් විදෙස් ජනතාවට පිදෙන ගෞවරනීය තිලිනයක් ලෙස මෙම වෙබ් අඩවිය හැදින්විය හැක. අපගේ දෙවස්ථානයෙන් සිදුවන සෙවාවන්, දෙවමෙහෙයන් ඇතුළු සියළුම තොරතුරු ඉදිරියේදි මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබට දැනගත හැක.

"සදාකාලික පියවු දෙවි ස්වාමිදරුවනි මෝක්ෂසම්පන්න අති පිරිසිදු කන්‍යාවු අති පරිශුද්ධ කාර්මෙල් මාතාවන්ගේ යාච්ඥා ශ්‍රවණය කර අප වෙත දයානුකම්පා වී, මෙලොවේදී අපට ඕනෑ කරන ඉෂ්ට වරප්‍රසාද දෙවා වදාරමින් මේ ප්‍රදේශය පසු කළ ඉක්බිති ඔබවහන්සේගේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වු දර්ශනය අපට ලැබේවායි කියා ඉතා බැගෑපත් ලෙස ආරාධනා කරන්නෙමු. මේකිදේ අපගේ ස්වාමි වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ උදෙසා අපට ලැබේවා.."
ආමේන්